Charvest – Fremmer en bærekraftig næring

Charvest – Fremmer en bærekraftig næring

1 m
Lengde
1 tm
Hovedkran
1 m3
kjøletanker
1 kg
isprod./24 timer

Mini Bløgger'n

Charvest har utviklet servicefartøy-konseptet «Mini Bløgger’n», et fartøy med hovedfunksjon som er å bistå med berging av fisk under fiskehåndteringsoperasjoner – flytting, sortering eller avlusing. Mobile tanker til lagring av fisken gir en god fleksibilitet som sikrer at fartøyet er tilgjengelig under hele operasjonen.

Kombinert bløgge- og servicefartøy

Fleksibel kapasitet

Økt fiskevelferd

Charvest har utviklet servicefartøy-konseptet «Mini Bløgger’n», et fartøy med hovedfunksjon som er å bistå med berging av fisk under fiskehåndteringsoperasjoner – flytting, sortering eller avlusing. Mobile tanker til lagring av fisken gir en god fleksibilitet som sikrer at fartøyet er tilgjengelig under hele operasjonen.

Charvest AS ble etablert i 2017 med formål å tilby oppdrettsnæringen fleksible beredskaps bløggebåter med svært høy utnyttelsesgrad, som bidrar til å redusere svinn og er spesielt designet for å ta ut svak fisk i forbindelse med fiskehåndtering.

Våre fartøy er sertifisert i henhold til GlobalGAP og Aquaculture Stewardship Council.

Postadresse

Charvest AS
Grøthaugvegen 12
6037 Eidsnes
Norge

Kontakt

Daglig leder
Ole-Andrè Leine
+47 93 05 05 06
 ole@charvest.no


Csaver
+47 40 88 70 25
 csaver@charvest.no