Charvest – Fremmer en bærekraftig næring

Charvest – Fremmer en bærekraftig næring

1 m
Lengde
1 tm
Hovedkran
1 m3
kjøletanker
1 kg
isprod./24 timer

Mini Bløgger'n

Charvest har utviklet servicefartøy-konseptet «Mini Bløgger’n», et fartøy med hovedfunksjon som er å bistå under fiskehåndterings-operasjoner – flytting, sortering eller avlusing. Fartøyets unike design gjør at det også kan benyttes til andre serviceoppdrag utenom. Dette gir rom for stor fleksibilitet.

Bruksområder

Fleksibelt fartøy, kan også benyttes som servicefartøy.

Fleksibel kapasitet

Håndterer små og store volum, fleksibel kapasitet.

Skreddersydd

Første skreddersydde «mini bløgger», et fartøy designet for optimal fiskevelferd og for en bærekraftig næring.

Charvest har utviklet servicefartøy-konseptet «Mini Bløgger’n», et fartøy med hovedfunksjon som er å bistå under fiskehåndteringsoperasjoner – flytting, sortering eller avlusing. Fartøyets unike design gjør at det også kan benyttes til andre serviceoppdrag. Dette gir rom for stor fleksibilitet.

Charvest AS ble etablert i 2017 med formål å tilby oppdrettsnæringen fleksible beredskaps bløggebåter med svært høy utnyttelsesgrad, som bidrar til å redusere svinn og er spesielt designet for å ta ut svak fisk i forbindelse med fiskehåndtering.

Postadresse

Charvest AS
Grøthaugvegen 12
6037 Eidsnes
Norge

Kontakt

Daglig leder
Ole-Andrè Leine
+47 93 05 05 06
 ole@charvest.no

Csaver
+47 40 88 70 25
 csaver@charvest.no